.

vije ndarëse

Postuar më: 18/05/2020

Urdhër për shfuqizimin e Urdhrit të Ministrit Nr.160, Datë 11.03.2020 “Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjitha strukturta spitalore publike dhe jopublike”, të ndryshuar