.

vije ndarëse

Postuar më: 22/05/2020

Urdhër “Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.03.2020 ” Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar