.

vije ndarëse

Postuar më: 29/05/2020

Urdhër për një ndryshim dhe shtesë në.urdhrin Nr.190, datë 19.03.2020 ” Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe cerdheve për kufizimim e përhapjes së infeksionit COVID-19″ të ndryshuar