.

vije ndarëse

Postuar më: 20/05/2020

Urdhër për miratimin e udhëzuesit te Institutit të Shëndetit Publik për “Masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet e kopshteve dhe çerdheve”