.

vije ndarëse

Postuar më: 22/05/2020

Urdhër për disa ndryshime në urdhrin nr.263, datë 17.04.2020 ” Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar