Sistemi i referimit

Sistemi i referimit

1. Urdhër Nr 526 datë 12.10.2009 “Për zbatimin e sistemit të referimit të pacientëve në shërbimin shendetësor” ” shkarko PDF

2. Udhëzim Nr 558 datë 26.10.2009 “Për regjistrimin, identifikimin, dhe lëvizjen e pacientëve brënda institucioneve shëndetësore” shkarko PDF

3. Urdhër Nr 559 datë 26.10.2009 “Për aplikimin e tarifave për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për pacientët e pasiguruar dhe ata pa referim”  shkarko PDF

4.  Lista e miratuar “Për tarifat për shërbimet mjeksore në kujdesin shëndetësor parësor, të specializuar dhe spitalor” shkarko PDF

5. Lista e çmimeve “Për shërbimin ndaj të tretëve në sektorin e higjenës, epidemiologjise dhe inspektoratit sanitar shteteror”  shkarko PDF