vije ndarese

Rregullore-Dokumenta-Udhëzues

• Protokollet e vlerësimit të shpejtë shëndetësor ndaj fatkeqësive – shkarko pdf

 

• Udhëzues për përgatitjen e një plani spitalor ndaj fatkeqësive të mundshme të vlerësuara prioritare në Shqipëri – shkarko pdf

 

• Platforma e përgjithshme e ministrisë së shëndetësisë për menaxhimin e riskut dhe të fatkeqesive – sharko PDF

 

• Protokolli kombëtar iplanifikimit familjar – shkarko PDF

 

• Procedurat e importimit dhe eksportimit të indeve,qeliave dhe organeve me origjinë njerëzore për qellime transplanti – shkarko PDF

 

• Rregullorja “Për organizimin dhe funksionimin e laboratoreve mjekësore” – shkarko PDF

 

• Rregullorja e Sherbimeve te Shendetit Mendor, prill 2013 – shkarko PDF

 

• Standardet e Kufizimit Fizik në Shërbimet e Shëndetit Mendor të Specializuar me Shtretër – shkarko PDF