.

vije ndarëse

Postuar më: 23/08/2020

Komiteti Teknik i Ekspertëve miraton Udhëzuesin mbi masat ndaj COVID-19 në strukturat arsimore parauniversitare

Komiteti Teknik i Ekspertëve ka miratuar Udhëzuesin mbi kujdesin dhe masat anti-COVID19 të hartuar nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, për hapjen dhe funksionimin e strukturave parauniversitare për vitin shkollor 2020-2021

MBI KUJDESINDHE MASAT ANTI COVID-19 NË STRUKTURAT ARSIMORE PARAUNIVERSITARE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021