3. Koordinatori për konsultimin publik

Për Ligjet:

Koordinatori: Vojsava Gjoliku

Adresa: Ministria e Shëndetësisë, Blv: ”Barjam Curri” Nr.1, Tiranë, Shqipëri.

Adresa Email: vojsava.gjoliku@shendetesia.gov.al

Tel: +355 4 2376 178 / ext 72129

Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30

E premte 08.00-14.00


 

Për Strategjitë:

Koordinatori: Aida Hasmeta

Adresa: Ministria e Shëndetësisë, Blv: ”Barjam Curri” Nr.1, Tiranë, Shqipëri.

Adresa Email: aida.hasmeta@shendetesia.gov.al

Tel: +355 4 2376 178  / ext 72143

Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30

E premte 08.00-14.00